УПРАВИТЕЛ: Веселка Дишева

                            СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

                            гр.София, ул. "Сердика" No5

                            ЕИК: 000656403

                            ТЕЛЕФОН/ФАКС: 02/9238288; 02/9805852

                            ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Петя Цурева

Възложител: "Географска информационна система - София" ЕООД
Име: Разработване на нови функционалности в СОФКАР относно стар кадастър, стари нотариални актове и общински имоти
Описание: Разработване на нови функционалности в СОФКАР относно стар кадастър, стари нотариални актове и общински имоти
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000300032015-09-01 14:56:02Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-09-01 16:19:50
000012015000300032015-09-01 14:57:25документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2015-09-01 16:19:50
000012015000300052015-09-01 15:07:26документация за участие в процедуритеДокументация за участие и образци на документи2015-09-01 16:19:51
000012015000300062015-09-01 15:20:11документация за участие в процедуритеПроект на договор2015-09-01 16:19:52
000012015000300072015-09-04 11:43:46разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията за участие2015-09-04 11:43:52
000012015000300082015-09-04 16:49:42разясненията по документациите за участиеРазяснение по документация за участие2015-09-04 16:49:48
000012015000300102015-09-14 11:40:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол класиране2015-09-14 11:40:41
000012015000300132015-09-18 11:17:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2015-09-18 11:17:40
000012015000300142015-09-18 11:17:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за непубликуване2015-09-18 11:17:45
000012015000300152015-09-18 11:17:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСписък на ключови експерти2015-09-18 11:17:51
000012015000300162015-09-18 11:17:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2015-09-18 11:17:56
000012015000300162015-12-03 15:29:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация извършено плащане по договор 2015-12-03 15:29:38
000012015000300172016-02-09 10:19:38Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършено плащане2016-02-09 10:19:44