УПРАВИТЕЛ: Веселка Дишева

                            СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

                            гр.София, ул. "Сердика" No5

                            ЕИК: 000656403

                            ТЕЛЕФОН/ФАКС: 02/9238288; 02/9805852

                            ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Петя Цурева

Възложител: "Географска информационна система - София" ЕООД
Име: „Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на "Географска информационна система - София" ЕООД с цел ползване на пакети от медицински дейности и здравни услуги, включващи профилактична, извънболнична и болнична медицинска помощ”
Описание: „Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на "Географска информационна система - София" ЕООД с цел ползване на пакети от медицински дейности и здравни услуги, включващи профилактична, извънболнична и болнична медицинска помощ”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000400012015-11-02 12:19:19документация за участие в процедуритеДокументация за участие с описание на всички изисквания на Възложителя Образци на документи Проект на договор2015-11-02 12:27:16
000012015000400022015-11-02 12:23:35Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-11-02 12:27:16
000012015000400032015-11-02 14:12:52документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2015-11-02 14:12:59
000012015000400042015-11-02 14:14:07документация за участие в процедуритеПроект на договор2015-11-02 14:14:14
000012015000400052015-11-03 12:25:30разясненията по документациите за участиеОтговор на постъпило запитване за разяснение по документацията2015-11-03 12:25:36
000012015000400062015-11-04 09:18:22разясненията по документациите за участиеОтговор на постъпил въпрос2015-11-04 09:18:28
000012015000400072015-11-04 16:22:05разясненията по документациите за участиеОтговор на постъпило запитване за разяснение по документацията за участие2015-11-04 16:22:11
000012015000400082015-11-05 13:21:44разясненията по документациите за участиеРазяснения по документацията за участие2015-11-05 13:21:50
000012015000400092015-11-13 11:31:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията с искане за писмена обосновка на предложена цена съгласно чл.70 от ЗОП2015-11-13 11:31:49
000012015000400102015-11-19 17:24:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол класиране2015-11-19 17:24:44
000012015000400112015-12-16 10:38:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2015-12-16 10:38:29
000012015000400122015-12-16 10:39:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхОбщи условия2015-12-16 10:39:41
000012015000400132015-12-16 10:40:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхОферта2015-12-16 10:40:49
000012015000400142015-12-16 10:50:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извърпено плащане по договора2015-12-16 10:50:19