УПРАВИТЕЛ: Веселка Дишева

                            СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

                            гр.София, ул. "Сердика" No5

                            ЕИК: 000656403

                            ТЕЛЕФОН/ФАКС: 02/9238288; 02/9805852

                            ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Петя Цурева

Възложител: "Географска информационна система - София" ЕООД
Име: Доставка на 1 брой сървър за виртуализация и хардуерни компоненти за сървъри
Описание: Доставка на 1 брой сървър за виртуализация и хардуерни компоненти за сървъри
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 25000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000500012015-11-04 13:23:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-11-04 13:29:15
000012015000500022015-11-04 13:25:04документация за участие в процедуритеДокументация за участие Техническа спецификация Образци на документи2015-11-04 13:29:15
000012015000500032015-11-04 13:26:09документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2015-11-04 13:29:16
000012015000500042015-11-04 13:26:59документация за участие в процедуритеПроект на договор2015-11-04 13:29:16
000012015000500062015-11-17 16:39:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол класиране2015-11-17 16:39:24
000012015000500072016-02-09 10:15:04Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършено плащане2016-02-09 10:15:14