УПРАВИТЕЛ: Веселка Дишева

                            СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

                            гр.София, ул. "Сердика" No5

                            ЕИК: 000656403

                            ТЕЛЕФОН/ФАКС: 02/9238288; 02/9805852

                            ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Петя Цурева

Възложител: "Географска информационна система - София" ЕООД
Име: “Извършване на текуща поддръжка на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община“
Описание: Извършване на текуща поддръжка информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 750000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000700012016-03-31 10:57:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-03-31 11:02:27
000012016000700022016-03-31 10:58:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-03-31 11:02:28
000012016000700032016-03-31 10:59:40документация за участие в процедуритеДокументация участие Образци на документи2016-03-31 11:02:28
000012016000700042016-05-17 08:40:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол No 1 на комисията по процедурата от 16.052016г.2016-05-17 08:40:58
000012016000700052016-05-25 16:14:53разяснения по условията на процедуратаСъобщение за отваряне на ценови оферти2016-05-25 16:15:00
000012016000700062016-05-25 16:16:24разяснения по условията на процедуратаСъобщение за отваряне на ценови оферти2016-05-25 16:16:31
000012016000700072016-05-25 16:19:00документация за участие в процедуритеСъпобщение за отваряне на ценови оферти2016-05-25 16:19:07
000012016000700082016-05-31 11:17:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол за обявяване на ценови предложения2016-05-31 11:17:09
000012016000700092016-05-31 11:17:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-05-31 11:17:14
000012016000700102016-05-31 11:18:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол класиране2016-05-31 11:18:22
000012016000700112016-05-31 11:19:47решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2016-05-31 11:19:55
000012016000700122016-06-20 11:17:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-06-20 11:17:27
000012016000700132019-04-11 13:40:20ДРУГООбявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка- Директива 2014/24/ЕСОбявление за възложена поръчка2019-04-11 13:40:25
000012016000700142019-06-24 12:02:16ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка
000012016000700152019-06-24 12:02:48ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-06-24 12:02:54