УПРАВИТЕЛ: Веселка Дишева

                            СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

                            гр.София, ул. "Сердика" No5

                            ЕИК: 000656403

                            ТЕЛЕФОН/ФАКС: 02/9238288; 02/9805852

                            ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Петя Цурева

Възложител: "Географска информационна система - София" ЕООД
Име: Аерозаснемане за територията на Столична община
Описание: Аерозаснемане за територията на Столична община
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000900012017-02-03 12:06:03решение за откриване на процедура с ниска стойностОбществена поръчка по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Аерозаснемане за територията на Столична община” 2017-02-03 12:14:01
000012017000900042017-02-03 12:06:03ДРУГОПриложение 1 към УКАЗАНИЯ за участие в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Аерозаснемане за територията на Столична община”-PDFПриложение 1 към УКАЗАНИЯ за участие в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Аерозаснемане за територията на Столична община”-PDF2017-02-03 12:14:02
000012017000900052017-02-03 13:07:03документация за участие в процедуритеУКАЗАНИЯ за участие в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Аерозаснемане за територията на Столична община” 2017-02-03 13:07:10
000012017000900062017-02-10 17:18:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВА за удължаване на срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 ЗОП 2017-02-10 17:18:37
000012017000900072017-02-17 10:41:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхП Р О Т О К О Л № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ По Заповед № РД-02-00-09 от 14.02.2017 г. 2017-02-17 10:42:29
000012017000900102017-03-08 17:50:22договор с приложения (процедури с ниска стойност)договор2017-03-08 17:50:31
000012017000900092017-07-03 12:40:12ДРУГОПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН НА 06.03.2017 Г. ЗА „АЕРОЗАСНЕМАНЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“ ОТ „ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ” ЕООД („ГИС - СОФИЯ” ЕООД) С КОНСОРЦИУМ „ГЕОФОТО-СОФИЯ-2017“ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОБЯВЛЕНИЕ2017-07-03 12:40:17