УПРАВИТЕЛ: Веселка Дишева

                            СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

                            гр.София, ул. "Сердика" No5

                            ЕИК: 000656403

                            ТЕЛЕФОН/ФАКС: 02/9238288; 02/9805852

                            ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Петя Цурева

Възложител: "Географска информационна система - София" ЕООД
Име: Извършване на текуща поддръжка на кадастралните и регулационните планове на Столична община
Описание: Извършване на текуща поддръжка на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 720000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019000900022019-05-31 16:29:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-05-31 16:34:36
000012019000900052019-05-31 16:55:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-05-31 16:56:05
000012019000900062019-05-31 16:59:20ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2019-05-31 16:59:26
000012019000900072019-05-31 17:10:42документация за участие в процедуритеДокументация2019-05-31 17:10:48
000012019000900132019-05-31 18:06:14документация за участие в процедуритеЕЕДОП2019-05-31 18:06:19
000012019000900102019-06-03 17:26:28ДРУГОПриложение 8Приложение 82019-06-03 17:26:34
000012019000900112019-06-03 17:28:31ДРУГОприложение 9приложение 92019-06-03 17:28:37
000012019000900122019-06-03 17:29:31ДРУГОзаявление за участиезаявление за участие2019-06-03 17:29:36
000012019000900132019-06-03 17:30:25ДРУГОПриложение 1Приложение 12019-06-03 17:30:31
000012019000900142019-06-03 17:48:01ДРУГОДекларация по ЗМИПДекларация по ЗМИП2019-06-03 17:48:07
000012019000900152019-06-03 17:49:08ДРУГОДекларация по ЗМИПДекларация по ЗМИП2019-06-03 17:49:14
000012019000900162019-06-06 17:14:10ДРУГОПРОЕКТ НА ДОГОВОР
000012019000900182019-07-08 10:32:16ДРУГОЗаповед по чл. 103, ал. 1 от ЗОПЗаповед по чл. 103, ал. 1 от ЗОП2019-07-08 10:32:22
000012019000900192019-07-24 17:09:41ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-07-24 17:09:47
000012019000900202019-07-30 15:00:15ДРУГОПротокол от заседание на КомисияПротокол от заседание на Комисия2019-07-30 15:00:21
000012019000900212019-07-30 15:00:54ДРУГОПротокол от заседание на комисияПротокол от заседание на комисия2019-07-30 15:00:59
000012019000900222019-07-30 15:33:32ДРУГОДоклад
000012019000900232019-07-30 15:03:52ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2019-07-30 15:03:58
000012019000900242019-08-22 14:30:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка и приложения2019-08-22 14:31:01
000012019000900252019-08-22 14:32:56ДРУГООбявление за възложена обществена поръчкаОбявление за възложена обществена поръчка2019-08-22 14:33:03