УПРАВИТЕЛ: Веселка Дишева

                            СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

                            гр.София, ул. "Сердика" No5

                            ЕИК: 000656403

                            ТЕЛЕФОН/ФАКС: 02/9238288; 02/9805852

                            ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Петя Цурева

Възложител: "Географска информационна система - София" ЕООД
Име: Аерозаснемане за територията на Столична община
Описание: Аерозаснемане за територията на Столична община.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019001100012019-10-17 15:02:54обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на оферти2019-10-17 15:09:07
000012019001100022019-10-17 15:02:54обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиИнформация за публикуване в профила на купувача. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-10-17 15:09:07
000012019001100032019-10-17 16:20:29ДРУГОУСЛОВИЕ за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП Документация за участие в обществена поръчка2019-10-17 16:20:35
000012019001100042019-10-17 16:24:37ДРУГООбразциОбразци2019-10-17 16:24:44
000012019001100052019-10-17 16:47:53ДРУГОПриложение 1Техническа спецификация2019-10-17 16:47:58
000012019001100062019-10-17 16:47:53ДРУГОПриложение 2Обхват на обекта2019-10-17 16:48:04
000012019001100072019-10-17 16:47:53ДРУГОПриложение 3Договор- проект2019-10-17 16:48:09
000012019001100082019-10-29 12:30:49ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-10-29 12:31:02
000012019001100092019-10-29 12:30:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на Комисията 2019-10-29 12:31:08
000012019001100102019-11-07 11:08:49ДРУГОПротокол № 2Протокол № 22019-11-07 11:08:58
000012019001100112019-11-07 11:08:49ДРУГОДокладДоклад2019-11-07 11:09:05
000012019001100122019-11-07 11:08:49ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2019-11-07 11:09:11
000012019001100132019-12-03 10:47:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор и приложенията към него2019-12-03 10:47:22