Българска национална телевизия

Възложител: Българска национална телевизия
Име: „Подмяна на студийното осветление в Апаратно- студийните комплекси”
Описание: „Подмяна на студийното осветление в Апаратно- студийните комплекси”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1860000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016017500012016-11-14 10:48:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата с изх. № ЗОП-01-36/14.11.2016 г.2016-11-16 11:29:36
000012016017500022016-11-14 10:48:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление по процедурата2016-11-16 11:29:36
000012016017500032016-11-16 11:41:26документация за участие в процедуритеДокументация по процедурата2016-11-16 11:41:26
000012016017500042016-12-21 15:23:41ДРУГОУведомление за отваряне на ценови оферти с изх. № ИД-2055/21.12.2016Покана2016-12-21 15:23:49
000012016017500052016-12-30 10:40:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията с вх. № ЗОП-02-81/29.12.2016 г. ведно с протоколите от работата на комисията2016-12-30 10:41:00
000012016017500062016-12-30 10:40:53решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител с № РД-10-57/29.12.2016 г.2016-12-30 10:41:05
000012016017500082017-01-26 15:38:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ОП-318/26.01.2017 г.2017-01-26 15:38:31
000012016017500092017-03-07 14:15:09ДРУГООкончателно плащане на 02.03.2017 г. към "Динакорд-България" ЕООД с договор №: ОП - 318/ 26.01.2017 г. с предмет: „Подмяна на студийното осветление в Апаратно - студийните комплекси”информация относно окончателно плащане2017-03-07 14:15:18
000012016017500102017-03-07 14:38:30ДРУГОПокана писмо до "Динокорд-България" ЕООД за получаване на гаранция за изпълнен договор № ОП-318/ 26.01.2017 г. покана писмо за получаване на банкова гаранция за изпълнен договор2017-03-07 14:38:39
000012016017500112017-03-08 15:01:43ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка с изх. № ЗОП-05-12 от 08.03.2017г. Информация 2017-03-08 15:01:52