Българска национална телевизия

Възложител: Българска национална телевизия
Име: „ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНСТАЛИРАНИТЕ В БНТ НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА - UРS”
Описание: „ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНСТАЛИРАНИТЕ В БНТ НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА - UРS”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015011200012015-08-07 09:30:30Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-08-07 09:33:50
000012015011200022015-08-07 09:31:10Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхДокументация2015-08-07 09:33:50
000012015011300032015-09-02 13:28:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол с изх.№ ЗОП-02-55/02.09.2015 г.2015-09-02 13:28:50
000012015011300042015-09-16 11:29:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ОП-6783/15.09.2015 г.2015-09-16 11:29:52
000012015011300052015-11-06 15:04:45ДРУГОИзвършено е плащане на 22.10.2015г. към "Цифрови Преносни Системи" ООД с дог. ОП-6783/ 15.09.2015г. с предмет:„Доставка и подмяна на акумулаторни батерии и техническо обслужване на инсталираните в БНТ непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS”Извършено е плащане на 22.10.2015г. към ЦПС ООД с дог. ОП-6783/ 15.09.2015г.2015-11-06 15:04:51
000012015012800062015-12-12 11:03:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършено е плащане към "Цифрови преносни системи" ООД с договор № ОП- 6783/ 15.09.2015г.с предмет:„Доставка и подмяна на акумулаторни батерии и техническо обслужване на инсталираните в БНТ непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS|” 2015-12-12 11:03:37
000012015012800072016-01-20 11:13:02Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършено е плащане на 14.12.2015г. към "Цифрови Преносни Системи" ООД с дог. ОП-6783/ 15.09.2015г. с предмет:„Доставка и подмяна на акумулаторни батерии и техническо обслужване на инсталираните в БНТ непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS”2016-01-20 11:13:02
000012015012800082016-02-25 13:45:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършено е плащане на 02.02.2016г. към "Цифрови Преносни Системи" ООД с дог. ОП-6783/ 15.09.2015г. с предмет:„Доставка и подмяна на акумулаторни батерии и техническо обслужване на инсталираните в БНТ непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS”2016-02-25 13:45:38
000012015012800092016-04-04 16:52:06Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършено е плащане на 10.03.2016г. към "Цифрови Преносни Системи" ООД с дог. ОП-6783/ 15.09.2015г. с предмет:„Доставка и подмяна на акумулаторни батерии и техническо обслужване на инсталираните в БНТ непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS”2016-04-04 16:52:06
000012015012800102016-05-11 14:02:34ДРУГОИзвършено е плащане на 18.04.2016г. към "Цифрови Преносни Системи" ООД с дог. ОП-6783/ 15.09.2015г. с предмет:„Доставка и подмяна на акумулаторни батерии и техническо обслужване на инсталираните в БНТ непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS”Плащане2016-05-11 14:02:41
000012015012800112016-06-13 14:12:10ДРУГОИзвършено е плащане на 25.05.2016г. към ”ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ” ООД с дог. № ОП-6783/ 15.09.2015г. с предмет: „Доставка и подмяна на акумулаторни батерии и техническо обслужване на инсталираните в БНТ непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS” плащане2016-06-13 14:12:17
000012015012800122016-08-23 10:49:11ДРУГОИзвършено е плащане на 11.07.2016 г. към "Цифрови Преносни Системи" ООД с дог. ОП-6783/ 15.09.2015 г. с предмет: „Доставка и подмяна на акумулаторни батерии и техническо обслужване на инсталираните в БНТ непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS” плащане2016-08-23 10:49:18
000012015012800132016-09-28 10:02:51ДРУГОИзвършено е окончателно плащане на 16 и 20.09.2016 г. към "Цифрови Преносни Системи" ООД с дог. ОП-6783/ 15.09.2015 г. с предмет: „Доставка и подмяна на акумулаторни батерии и техническо обслужване на инсталираните в БНТ непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS” окончателно плащане2016-09-28 10:02:58
000012015012800142016-09-28 10:05:58ДРУГОВъзстановена гаранция за изпълнение към "Цифрови Преносни Системи" ООД с дог. ОП-6783/ 15.09.2015 г. с предмет: „Доставка и подмяна на акумулаторни батерии и техническо обслужване на инсталираните в БНТ непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS” възстановена гаранция за изпълнение2016-09-28 10:06:04