Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 755749
№ на ел.преписка: РД- 05-848/31.10.2016 г.
Описание: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009500012016-10-31 17:11:48решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура без предварително обявление2016-10-31 17:12:27
000012016009500022016-11-25 14:44:48ДРУГОСтановище на АОПСтановище на АОП2016-11-25 14:44:54
000012016009500032016-11-28 15:50:25решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване 2016-11-28 15:50:32
000012016009500042016-11-28 16:02:28ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2016-11-28 16:02:36