Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 744772
№ на ел.преписка: УС-328/20.02.2017г.
Описание: Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане” за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет по рамково споразумение №СПОР-48/30.12.2016 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017010700012017-02-20 15:30:38покани до определени лицаПокана на основание чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане” за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет по рамково споразумение №СПОР-48/30.12.2016 г.2017-02-20 15:32:09
000012017010700022017-02-20 15:30:38ДРУГОПриложение 1 - проект на договор Приложение 1 - проект на договор 2017-02-20 15:32:09
000012017010700032017-02-20 15:30:38ДРУГОПриложение 2 - декларация по чл. 54, ал. 1, т.7 от ЗОППриложение 2 - декларация по чл. 54, ал. 1, т.7 от ЗОП2017-02-20 15:32:10
000012017010700042017-03-23 16:20:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-03-23 16:20:15
000012017010700052017-03-23 16:20:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2017-03-23 16:20:20
000012017010700062017-03-23 16:20:06решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2017-03-23 16:20:26
000012017010700072017-05-03 10:48:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-05-03 10:48:24
000012017010700082017-06-02 17:00:00ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-06-02 17:00:10