Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 776056
№ на ел.преписка: РД- 05- 173/10.03.2017
Описание: “Отстраняване на последствия от пожар и преустройство на помещение в хале 11 на РПЦ-Харманли за занимание с деца и настаняване на уязвими лица, търсещи международна закрила”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017010900012017-03-10 16:51:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-03-10 16:54:35
000012017010900022017-03-10 16:51:26ДРУГОДоказателства към Решение за откриване на процедуратаДоказателства към Решение за откриване на процедурата2017-03-10 16:54:35
000012017010900032017-08-11 10:22:38решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедурата2017-08-11 10:22:44
000012017010900042017-10-02 16:29:50ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-10-02 16:29:57