Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 782323
№ на ел.преписка: РД05-255/07.04.2017 г.
Описание: "Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на ДАБ при МС"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017011000012017-04-10 15:22:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-04-10 15:26:06
000012017011000022017-04-10 15:22:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-04-10 15:26:06
000012017011000042017-04-10 15:22:38документация за участие в процедуритеДокументация2017-04-10 15:26:07
000012017011000052017-04-10 15:22:38документация за участие в процедуритеДокументация2017-04-10 15:26:08
000012017011000072017-04-10 15:22:38документация за участие в процедуритеДокументация2017-04-10 15:26:08
000012017011000082017-04-10 15:22:38документация за участие в процедуритеДокументация2017-04-10 15:26:09
000012017011000092017-04-10 15:22:38документация за участие в процедуритеДокументация2017-04-10 15:26:09
000012017011000132017-04-25 18:12:54одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товаСтановище2017-04-25 18:13:04
000012017011000142017-04-25 18:12:54одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товаСтановище2017-04-25 18:13:10
000012017011000152017-04-26 13:12:43разяснения по условията на процедуратаРазяснение2017-04-26 13:12:52
000012017011000162017-04-28 19:45:06ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменениеРешение за одобряване на обявление за изменение2017-04-28 19:45:16
000012017011000172017-04-28 19:45:06документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2017-04-28 19:45:22
000012017011000182017-04-28 19:45:06документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2017-04-28 19:45:28
000012017011000192017-04-28 19:45:06документация за участие в процедуритеДоговор2017-04-28 19:45:35
000012017011000202017-05-22 15:37:51ДРУГОСъобщение за спиране на процедуратаСъобщение за спиране на процедурата2017-05-22 15:37:59
000012017011000212017-05-22 17:03:48ДРУГОИнформация при производство по обжалванеИнформация при производство по обжалване2017-05-22 17:03:58