Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 779872
№ на ел.преписка: РД 05-219/28.03.2017 г.
Описание: "Проектиране и изграждане на комбинирана детска площадка в РПЦ – Харманли, териториално поделение на ДАБ при МС, в ПИ с идентификатор № 77181.6.479 по кадастралната карта на гр. Харманли, обл. Хасково"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017011100012017-03-28 18:42:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-03-28 18:46:06
000012017011100022017-03-28 18:42:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-03-28 18:46:06
000012017011100032017-03-28 18:42:15документация за участие в процедуритеДокументация2017-03-28 18:46:07
000012017011100042017-03-28 18:42:15документация за участие в процедуритеДокументация - образци2017-03-28 18:46:07
000012017011100052017-05-04 17:00:14решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване2017-05-04 17:00:23
000012017011100062017-09-29 11:11:27ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-09-29 11:11:33
000012017011100072017-09-29 11:19:13ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-09-29 11:19:19