Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 779780
№ на ел.преписка: РД 05-218/28.03.2017г.
Описание: „Доставка на прибори за хранене за еднократна употреба“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017011300022017-03-28 16:34:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2017-03-28 16:35:11
000012017011300032017-03-28 16:34:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2017-03-28 16:35:11
000012017011300042017-03-28 16:34:18документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ 2017-03-28 16:35:12
000012017011300052017-03-28 16:34:18документация за участие в процедуритеОБРАЗЦИ2017-03-28 16:35:12
000012017011300062017-03-28 16:34:18документация за участие в процедуритеОБРАЗЦИ2017-03-28 16:35:12
000012017011300072017-04-12 15:09:09разяснения по условията на процедуратаРазяснение2017-04-12 15:09:18
000012017011300082017-04-24 15:04:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12017-04-24 15:04:58
000012017011300092017-05-03 15:55:19ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-05-03 15:55:27
000012017011300102017-05-11 14:10:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-05-11 14:10:27
000012017011300112017-05-11 14:10:18решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2017-05-11 14:10:34
000012017011300122017-07-10 19:15:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-07-10 19:15:16