Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 788363
№ на ел.преписка: УС-889/22.05.2017 г.
Описание: “Проектиране и строителство на обект: „Трансформиране на корпус 1 от открит в закрит тип на територията на РПЦ – гр. Харманли“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012000012017-05-22 18:13:24решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-05-22 18:14:15
000012017012000022017-05-22 18:13:24решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-05-22 18:14:15
000012017012000032017-05-22 18:13:24документация за участие в процедуритеДокументация с приложения2017-05-22 18:14:16
000012017012000042017-07-03 15:01:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-07-03 15:01:21
000012017012000052017-07-07 16:08:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-07-07 16:08:59
000012017012000062017-07-13 13:36:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32017-07-13 13:37:02
000012017012000072017-07-13 13:36:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхРешение 2017-07-13 13:37:07
000012017012000082017-08-30 18:21:47ДРУГОРешение за изменениеРешение за изменение2017-08-30 18:21:53
000012017012000092017-09-25 15:44:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение и приложения към него2017-09-25 15:44:07