Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 787923
№ на ел.преписка: РД 05-362/19.05.2017г.
Описание: „Проектиране и инсталиране на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, нова система за контрол на достъпа, система за техническа охрана и сигнализация (СОТ система) в Регистрационно-приемателен център /РПЦ/ – София, отдел „Производство за международна закрила“ /ОПМЗ/, кв. Овча купел“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012200012017-05-19 18:26:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-05-19 18:27:22
000012017012200022017-05-19 18:26:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-05-19 18:27:23
000012017012200032017-05-19 18:26:26документация за участие в процедуритеДокументация2017-05-19 18:27:23
000012017012200042017-06-07 16:05:01разясненията по документациите за участиеРазяснение2017-06-07 16:06:33
000012017012200052017-06-13 16:55:36разясненията по документациите за участиеРазяснение 22017-06-13 16:55:42
000012017012200062017-06-21 14:45:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-06-21 14:45:36
000012017012200072017-06-29 17:06:01ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-06-29 17:06:08
000012017012200082017-07-06 15:33:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-07-06 15:33:40
000012017012200092017-07-06 15:33:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32017-07-06 15:33:45
000012017012200102017-07-06 15:33:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхРешение2017-07-06 15:33:51
000012017012200112017-08-16 13:50:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-08-16 13:50:28
000012017012200122017-08-23 17:38:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхАнекс към договор2017-08-23 17:38:25
000012017012200142017-10-20 15:10:59ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-10-20 15:11:05