Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 9064974
№ на ел.преписка: ФУМИ-346/05.06.2017 г.
Описание: „Доставка на прибори за еднократна употреба“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012800012017-06-05 17:47:12обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-06-05 18:13:54
000012017012800022017-06-05 17:47:12документация за участие в процедуритеДокументация с приложения2017-06-05 18:13:55
000012017012900032017-06-14 10:02:20съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение2017-06-14 10:02:26