Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 790702
№ на ел.преписка: РД05-418/07.06.2017 г.
Описание: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС, две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. „Враждебна“ и Обособена позиция № 2: Регистрационно-приемателен център – с. Баня, общ. Нова Загора."
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012800012017-06-07 18:07:44решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2017-06-07 18:08:47
000012017012800022017-06-07 18:07:44покани до определени лицаПокана2017-06-07 18:08:48
000012017012800032017-06-07 18:07:44документация за участие в процедуритеДокументи2017-06-07 18:08:48
000012017012800042017-06-07 18:07:44документация за участие в процедуритеДокументи2017-06-07 18:08:49
000012017012800052017-06-07 18:07:44документация за участие в процедуритеДокументи2017-06-07 18:08:49
000012017012800072017-06-07 18:07:44документация за участие в процедуритеДокументи2017-06-07 18:08:50
000012017012800082017-06-07 18:07:44документация за участие в процедуритеДокументи2017-06-07 18:08:51
000012017012800092017-06-07 18:07:44документация за участие в процедуритеДокументи2017-06-07 18:08:51
000012017012800102017-06-07 18:07:44документация за участие в процедуритеДокументи2017-06-07 18:08:52
000012017012800112017-06-16 15:58:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол и Доклад на комисията2017-06-16 15:58:56
000012017012800122017-06-16 15:58:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-06-16 15:59:03
000012017012800132017-06-16 15:58:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2017-06-16 15:59:08
000012017012800142017-06-20 10:30:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2017-06-20 10:30:38
000012017012800152017-08-15 17:24:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения по обособена позиция 12017-08-15 17:24:54
000012017012800162017-08-15 17:24:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция 22017-08-15 17:25:00
000012017012800172017-08-15 17:24:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЛиценз за извършване на охранителна дейност2017-08-15 17:25:06
000012017012800182017-09-29 10:42:12ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-09-29 10:42:19