Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 800495
№ на ел.преписка: РД-05-608/14.08.2017г.
Описание: „Доставка и монтаж на оборудване за ТЦ-Пъстрогор, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет“, по две обособени позиции, Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на метални гардероби и метални шкафове“, Обособена позиция 2 „Доставка на матраци“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013100012017-08-14 11:27:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-08-14 11:38:31
000012017013100022017-08-14 11:27:44обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2017-08-14 11:38:31
000012017013100032017-08-14 11:27:44документация за участие в процедуритеДокументация за участие и приложения2017-08-14 11:38:32
000012017013100042017-08-29 17:45:52разясненията по документациите за участиеРазяснение2017-08-29 17:45:58
000012017013100052017-09-11 11:45:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-09-11 11:45:37
000012017013100062017-09-25 17:54:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-09-25 17:54:16
000012017013100072017-09-25 17:54:08ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-09-25 17:54:21
000012017013100082017-10-18 17:26:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32017-10-18 17:26:34
000012017013100092017-10-18 17:26:28решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2017-10-18 17:26:39
000012017013100102017-11-09 15:03:36ДРУГОРешение за отмяна на решениеРешение за отмяна на решение2017-11-09 15:03:42
000012017013100112017-12-11 16:56:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-12-11 16:56:59
000012017013100122017-12-11 16:56:53решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2017-12-11 16:57:04
000012017013100132018-02-14 14:26:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 12018-02-14 14:26:34
000012017013100142018-02-14 14:26:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по ОП 12018-02-14 14:26:39
000012017013100152018-02-14 14:26:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения ОП 22018-02-14 14:26:45
000012017013100162018-02-15 18:05:03ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2018-02-15 18:05:12
000012017013100172018-03-09 17:28:56ДРУГООбявление за приключена поръчка ОП 1Обявление за приключена поръчка ОП 12018-03-09 17:29:02
000012017013100182018-03-09 17:28:56ДРУГООбявление за приключена поръчка ОП 2Обявление за приключена поръчка ОП 22018-03-09 17:29:07