Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 802816
№ на ел.преписка: РД05-605/1/28.08.2017 г.
Описание: Доставка на офис консумативи за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013300012017-08-28 18:38:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-08-28 18:38:50
000012017013300022017-08-28 18:38:19обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2017-08-28 18:38:50
000012017013300032017-08-28 18:38:19документация за участие в процедуритеДокументация2017-08-28 18:38:51
000012017013300042017-09-19 16:40:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-09-19 16:40:40
000012017013300052017-09-19 16:55:22ДРУГОСъобщение за отваеяне на ценови предложенияСъобщение за отваеяне на ценови предложения2017-09-19 16:55:28
000012017013300062017-09-25 17:00:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-09-25 17:00:44
000012017013300072017-09-26 10:07:51ДРУГОСъобщение 2Съобщение 22017-09-26 10:07:58
000012017013300082017-09-29 17:37:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за избор на изпълнител2017-09-29 17:38:02
000012017013300102017-11-15 15:58:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2017-11-15 15:58:13
000012017013300112017-11-15 16:19:55ДРУГООбявление за възложена обществена поръчкаОбявление за възложена обществена поръчка2017-11-15 16:20:01