Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 802575
№ на ел.преписка: РД-643/25.08.2017 г.
Описание: Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013500012017-08-29 09:44:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-08-29 09:55:37
000012017013500022017-08-29 09:44:28решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-08-29 09:55:38
000012017013500032017-08-29 09:44:28документация за участие в процедуритеДокументация2017-08-29 09:55:38
000012017013500042017-08-30 18:29:56документация за участие в процедуритеДокумент с корекция, поради допусната техническа грешка2017-08-30 18:30:01
000012017013500062017-09-04 18:09:48разясненията по документациите за участиеРазяснение2017-09-04 18:09:53
000012017013500072017-09-06 17:26:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2017-09-06 17:26:24
000012017013500082017-09-06 17:26:18документация за участие в процедуритеДокументация2017-09-06 17:26:30
000012017013500092017-09-08 09:37:08разяснения по условията на процедуратаРазяснение2017-09-08 09:37:14
000012017013500102017-09-11 16:57:01разясненията по документациите за участиеРазяснение2017-09-11 16:57:07
000012017013500122017-09-13 16:08:04разясненията по документациите за участиеРазяснение 42017-09-13 16:08:10
000012017013500122017-09-21 16:46:04ДРУГОСъобщение за временна мярка "спиране на процедурата".Съобщение за временна мярка "спиране на процедурата".2017-09-21 16:46:10
000012017013500132017-09-26 16:32:18решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване2017-09-26 16:32:25