Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Основен ремонт и преустройство на помещения за временно настаняване на чужденци (Основен ремонт и преустройство на „ХАЛЕ № 9“ РПЦ – Харманли, в ПИ с идентификатор 77181.6.495 по плана на гр. Харманли)“
Описание: „Основен ремонт и преустройство на помещения за временно настаняване на чужденци (Основен ремонт и преустройство на „ХАЛЕ № 9“ РПЦ – Харманли, в ПИ с идентификатор 77181.6.495 по плана на гр. Харманли)“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 720209.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018023400012018-06-28 16:53:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-06-28 16:55:27
000012018023400022018-06-28 16:53:05обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2018-06-28 16:55:27
000012018023400032018-06-28 16:53:05документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата и приложения2018-06-28 16:55:28
000012018023400042018-08-07 13:29:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-08-07 13:30:06
000012018023400052018-08-28 16:17:35ДРУГОСъобщение за отваряне на предлагани цениСъобщение за отваряне на предлагани цени2018-08-28 16:17:35
000012018023400062018-09-13 10:37:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-09-13 10:38:01
000012018023400072018-09-13 10:37:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32018-09-13 10:38:07
000012018023400082018-09-13 10:37:55решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-09-13 10:38:12
000012018023400092018-10-12 08:50:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-10-12 08:50:46
000012018023400102018-10-12 08:50:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор2018-10-12 08:50:52
000012018023400112018-10-12 08:50:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор2018-10-12 08:50:57
000012018023400122018-10-12 08:50:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор2018-10-12 08:51:03
000012018023400132018-10-29 14:19:43ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-10-29 14:19:51
000012018023400142018-11-02 11:10:01ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-11-02 11:10:07
000012018023400152019-04-03 15:41:01ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2019-04-03 15:41:08