Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Периодични доставки на 200 000 /±20%/ литра гориво за отопление нафта/газьол за отопление за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския Съвет: Регистрационно-приемателен център гр. София, кв. „Враждебна“; Регистрационно-приемателен център с. Баня; Регистрационно-приемателен център – Харманли и Транзитен център с. Пъстрогор“
Описание: „Периодични доставки на 200 000 /±20%/ литра гориво за отопление нафта/газьол за отопление за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския Съвет: Регистрационно-приемателен център гр. София, кв. „Враждебна“; Регистрационно-приемателен център с. Баня; Регистрационно-приемателен център – Харманли и Транзитен център с. Пъстрогор“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 352250.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018023500012018-07-03 17:15:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура по чл. 79, ал.1, т. 7 от ЗОП2018-07-03 17:15:39
000012018023500022018-09-03 09:51:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-09-03 09:52:06
000012018023500032018-09-03 09:51:59ДРУГОДоговор2018-09-03 09:52:11
000012018023500042018-09-10 09:01:18ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-09-10 09:01:24
000012018023500052019-05-31 10:01:49ДРУГООбявление за изменения или допълнителна информацияОбявление за изменения или допълнителна информация2019-05-31 10:01:55
000012018023500062019-05-31 10:01:49ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2019-05-31 10:02:01