Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Строителен надзор на обект: Изграждане на парк и зона за отдих в РПЦ – гр. Харманли
Описание: Строителен надзор на обект: Изграждане на парк и зона за отдих в РПЦ – гр. Харманли
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018026300012018-11-21 16:27:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-11-21 16:31:04
000012018026300022018-11-21 16:28:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-21 16:31:04
000012018026300032018-11-21 16:29:55документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2018-11-21 16:31:05