Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции
Описание: „Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Отдел „Производство за международна закрила“, кв. „Враждебна“, Регистрационно-приемателен център – гр. София; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с. Баня, общ. Нова Загора; Обособена позиция № 4: Отдел „Производство за международна закрила“, кв. „Военна рампа“, Регистрационно-приемателен център – гр. София; Обособена позиция № 5: Регистрационно-приемателен център – гр. София, кв. „Овча купел“; Обособена позиция № 6: Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли; Обособена позиция № 7: Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018026600012018-11-30 10:44:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-11-30 10:47:34
000012018026600022018-11-30 10:44:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-30 10:47:35
000012018026600032018-11-30 10:44:01документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2018-11-30 10:47:35
000012018026600042018-11-30 10:44:01ДРУГОПриложения - образци на документиПриложения - образци на документи2018-11-30 10:47:36
000012018026600052018-11-30 10:44:01ДРУГОПриложения - технически спецификации и вътрешни правилаПриложения - технически спецификации и вътрешни правила2018-11-30 10:47:36
000012018026600062018-12-12 10:39:20ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2018-12-12 10:39:27
000012018026600072018-12-12 10:39:20документация за участие в процедуритеДокументация - изменена2018-12-12 10:39:34
000012018026600082018-12-12 10:43:50ДРУГОПриложения към документациятаПриложения към документацията2018-12-12 10:44:04