Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения по девет обособени позиции
Описание: Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения по девет обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 148800.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018026700012018-11-16 11:18:36решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-11-16 11:30:14
000012018026700032018-11-16 11:18:36решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2018-11-16 11:30:15
000012018026700042018-11-16 11:24:24документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата и приложения2018-11-16 11:30:15
000012018026700052019-01-11 15:23:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-01-11 15:23:26
000012018026700062019-01-22 14:56:41ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-01-22 14:56:48
000012018026700072019-02-12 10:08:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-02-12 10:08:51
000012018026700082019-02-12 10:09:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32019-02-12 10:09:51
000012018026700092019-02-12 10:11:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42019-02-12 10:11:14
000012018026700102019-02-12 10:12:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-02-12 10:12:45
000012018026700112019-02-12 10:16:08решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-02-12 10:16:14
000012018026700122019-03-20 09:12:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за обособена позиция 42019-03-20 09:12:19
000012018026700132019-03-20 09:13:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за обособена позиция 52019-03-20 09:13:29
000012018026700142019-03-20 09:14:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за обособена позиция 72019-03-20 09:14:39
000012018026700152019-03-20 10:52:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за обособена позиция 12019-03-20 10:52:19
000012018026700162019-03-21 16:08:23решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за частично прекратяване на процедурата /за обособена позиция 3/2019-03-21 16:08:29
000012018026700172019-03-22 14:40:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за обособена позиция 22019-03-22 14:40:48
000012018026700182019-03-22 14:42:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за обособена позиция 62019-03-22 14:42:17
000012018026700192019-03-22 14:43:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за обособена позиция 82019-03-22 14:43:22
000012018026700202019-03-22 14:44:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за обособена позиция 92019-03-22 14:44:25
000012018026700212019-03-22 14:50:55ДРУГООбявление за възложена поръчка по 8 обособени позиции и невъзлагане по 1 обособена позицияОбявление за възложена поръчка по 8 обособени позиции и невъзлагане по 1 обособена позиция2019-03-22 14:51:02