Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза за основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни помещения и архивохранилище, в ПИ с идентификатор 68134.511.100 по плана на гр. София с административен адрес бул. „ Княгиня Мария Луиза „ №114Б „ („ Преустройство и смяна на предназначението на два етажа от административна сграда в гр. София, бул. „ Княгиня Мария Луиза „ №114Б“ )
Описание: Изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза за основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни помещения и архивохранилище, в ПИ с идентификатор 68134.511.100 по плана на гр. София с административен адрес бул. „ Княгиня Мария Луиза „ №114Б „ („ Преустройство и смяна на предназначението на два етажа от административна сграда в гр. София, бул. „ Княгиня Мария Луиза „ №114Б“ )
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 25300.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018027200012018-11-19 18:06:23обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-11-19 18:07:16
000012018027200022018-11-19 18:06:23обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиИнформация за публикуване на обява2018-11-19 18:07:17
000012018027200032018-11-19 18:06:23документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2018-11-19 18:07:18
000012018027300042018-11-23 16:19:45разяснения по условията на процедуратаРазяснение2018-11-23 16:19:51
000012018027300052018-11-28 10:45:59ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2018-11-28 10:46:05
000012018027300062018-12-06 16:08:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-12-06 16:08:30
000012018027300072018-12-21 10:25:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-12-21 10:25:17
000012018027300082018-12-21 10:28:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-21 10:29:02
000012018027300092018-12-21 10:28:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-21 10:29:08
000012018027300102018-12-21 10:28:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения2018-12-21 10:29:14