Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции
Описание: Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 45000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018027600012018-12-18 15:26:41обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-12-18 15:33:50
000012018027600022018-12-18 15:28:44документация за участие в процедуритеДокументация2018-12-18 15:33:50
000012018027600032018-12-18 15:30:05документация за участие в процедуритеПриложения2018-12-18 15:33:51
000012018027600042018-12-18 15:32:09обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиИнформация за публикуване на обява2018-12-18 15:33:51
000012018027600052019-01-02 17:21:29ДРУГОИнформация за удължаване срока на обяватаИнформация за удължаване срока на обявата2019-01-02 17:21:35
000012019027700062019-01-14 10:01:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2019-01-14 10:01:25
000012019027700072019-02-04 09:57:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 12019-02-04 09:57:35
000012019027700082019-02-04 09:57:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 12019-02-04 09:57:42
000012019027700092019-02-04 09:57:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 22019-02-04 09:57:48
000012019027700102019-02-04 09:57:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 22019-02-04 09:57:56