Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Осигуряване на медицински застраховки и хотелско настаняване при служебни пътувания в чужбина
Описание: Осигуряване на медицински застраховки и хотелско настаняване при служебни пътувания в чужбина
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018027600012018-12-14 15:47:14обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-12-14 15:48:44
000012018027600022018-12-14 15:47:14документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2018-12-14 15:48:44
000012018027600032018-12-14 15:47:14ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обяваИнформация за публикувана в профила на купувача обява2018-12-14 15:48:45
000012018027600042019-01-07 12:46:41ДРУГОИнформация за удължаване на срока на обяваИнформация за удължаване на срока на обява2019-01-07 12:46:47
000012019027700052019-01-18 16:37:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-01-18 16:37:18
000012019027700072019-02-13 12:48:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №УС 121/23.01.2019 г.2019-02-13 12:48:29
000012019027700082019-02-13 12:49:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 192/06.02.2019 г.2019-02-13 12:49:26
000012019027700092019-03-18 11:12:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-03-18 11:12:44
000012019027700102019-03-18 11:12:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2019-03-18 11:12:50