Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Предоставяне на психологическа помощ, социално посредничество, дейности по адаптация и предоставяне на социална и здравна подкрепа на лица, търсещи международна закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции“
Описание: „Предоставяне на психологическа помощ, социално посредничество, дейности по адаптация и предоставяне на социална и здравна подкрепа на лица, търсещи международна закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 323763.20 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018027600012019-01-03 16:35:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-01-03 16:41:56
000012018027600022019-01-03 16:35:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление 2019-01-03 16:41:56
000012018027600032019-01-03 16:35:56документация за участие в процедуритеДокументация2019-01-03 16:41:57
000012018027600042019-01-03 16:35:56ДРУГОПриложенияПриложения2019-01-03 16:41:57
000012018027600052019-01-03 16:41:06ДРУГОТехнически спецификацииТехнически спецификации2019-01-03 16:41:58
000012018027600062019-02-04 13:25:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-02-04 13:25:26
000012018027600072019-02-19 17:03:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-02-19 17:03:35
000012018027600082019-02-19 17:03:30решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване2019-02-19 17:03:41
000012018027600092019-03-06 15:02:15ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-03-06 15:02:22