Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изготвяне на инвестиционни работни проекти за основен ремонт и преустройство на сгради, собственост на ДАБ при МС по три обособени позиции“
Описание: „Изготвяне на инвестиционни работни проекти за основен ремонт и преустройство на сгради, собственост на ДАБ при МС по три обособени позиции“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 118008.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019027800012019-01-29 17:17:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-01-29 17:29:53
000012019027800022019-01-29 17:18:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-01-29 17:29:54
000012019027800032019-01-29 17:20:08документация за участие в процедуритеДокументация2019-01-29 17:29:54
000012019027800042019-01-29 17:21:43ДРУГОТехнически спецификацииТехнически спецификации2019-01-29 17:29:55
000012019027800052019-01-29 17:22:54ДРУГОПриложенияПриложения2019-01-29 17:29:55
000012019027800062019-02-14 15:07:06разясненията по документациите за участиеРазяснения2019-02-14 15:07:14
000012019027800072019-03-20 17:19:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-03-20 17:19:50
000012019027800082019-03-21 16:20:41решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител за обособени позиции 1 и 3 и частично прекратяване /за обособена позиция 2/2019-03-21 16:20:47