Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – ремонтни и монтажни работи в сгради и обекти, собственост на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Избор на изпълнител за извършване на строително – ремонтни и монтажни работи в сгради и обекти, собственост на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 100000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019027900012019-02-05 14:12:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-02-05 14:17:03
000012019027900022019-02-05 14:13:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-02-05 14:17:03
000012019027900032019-02-05 14:15:46документация за участие в процедуритеДокументация и приложения2019-02-05 14:17:04