Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на ДАБ при МС“, Рамково споразумение СПОР-23/27.12.2018 г.
Описание: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на ДАБ при МС“, Рамково споразумение СПОР-23/27.12.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 38750.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019028300012019-01-31 16:48:13покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-01-31 16:52:11
000012019028300022019-01-31 16:49:24ДРУГОПриложение - проект на договорПриложение - проект на договор2019-01-31 16:52:11
000012019028300032019-01-31 16:51:18ДРУГОПриложение - декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение - декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-01-31 16:52:12
000012019028300042019-02-19 17:10:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-02-19 17:10:49
000012019028300052019-02-20 09:02:33ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-02-20 09:02:47