Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на канцеларски материали: Обособена позиция № 2: „Доставка на пликове и бланки за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения“, Рамково споразумение СПОР-5/09.03.2018 г.
Описание: „Доставка на канцеларски материали: Обособена позиция № 2: „Доставка на пликове и бланки за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения“, Рамково споразумение СПОР-5/09.03.2018 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 3000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019028400012019-01-31 16:56:29покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП2019-01-31 16:59:32
000012019028400022019-01-31 16:57:31ДРУГОПриложение - проект на договорПриложение - проект на договор2019-01-31 16:59:33
000012019028400032019-01-31 16:58:59ДРУГОПриложение - декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложение - декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП2019-01-31 16:59:33