Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане на медицински изолатор в РПЦ – София, кв. Враждебна“
Описание: „Изграждане на медицински изолатор в РПЦ – София, кв. Враждебна“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69992.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019035500012019-10-08 15:55:40обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-10-08 16:04:00
000012019035500022019-10-08 15:57:53ДРУГОПриложения към обяваПриложения към обява2019-10-08 16:04:01
000012019035500032019-10-08 16:58:29ДРУГОИнформация за публикувана обяваИнформация за публикувана обява2019-10-08 16:58:29
000012019035500042019-10-18 17:41:39ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП - за удължаване срока за получаване на офертиИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП2019-10-18 17:41:45
000012019036300052019-10-25 15:38:44ДРУГОСъобщение за промяна на мястото и часа за отваряне на офертиСъобщение за промяна на мястото и часа за отваряне на оферти2019-10-25 15:38:50