Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по двадесет обособени позиции
Описание: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по двадесет обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 480000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019037300012019-12-19 11:02:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-12-19 11:10:05
000012019037300022019-12-19 11:02:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-12-19 11:10:06
000012019037300032019-12-19 11:02:14документация за участие в процедуритеДокументация2019-12-19 11:10:07
000012019037300042019-12-19 11:08:55ДРУГОТехнически спецификации обособени позиции № 1 - 7Технически спецификации обособени позиции № 1 - 72019-12-19 11:10:07
000012019037300072019-12-19 11:08:55ДРУГОТехнически спецификации обособени позиции № 8 - 13Технически спецификации обособени позиции № 8 - 132019-12-19 11:10:09
000012019037300082019-12-19 11:08:55ДРУГОТехнически спецификации обособени позиции № 14 - 20Технически спецификации обособени позиции № 14 - 202019-12-19 11:10:09
000012019037300092019-12-19 11:08:55ДРУГООбразци и приложенияОбразци и приложения2019-12-19 11:10:09
000012019037300102020-02-25 13:52:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 - част 12020-02-25 13:52:35
000012019037300112020-02-25 13:52:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 - част 22020-02-25 13:52:40
000012019037300122020-02-25 13:52:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22020-02-25 13:52:44
000012019037300132020-02-25 13:52:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад - част 12020-02-25 13:52:48
000012019037300142020-02-25 13:52:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад - част 22020-02-25 13:52:53
000012019037300152020-02-25 13:52:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад - част 32020-02-25 13:52:57
000012019037300162020-02-25 13:52:30решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнители2020-02-25 13:53:02
000012019037300172020-04-14 11:05:21ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-04-14 11:05:26
000012019037300182020-04-14 11:09:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 132020-04-14 11:09:18
000012019037300192020-04-14 11:09:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор по обособена позиция № 132020-04-14 11:09:22
000012019037300202020-04-14 11:09:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 142020-04-14 11:09:26
000012019037300212020-04-14 11:09:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложгения към договор по обособена позиция № 142020-04-14 11:09:30
000012019037300222020-05-15 10:16:48ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-05-15 10:16:54
000012019037300242020-05-15 10:16:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 12020-05-15 10:17:04
000012019037300252020-05-15 10:16:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 22020-05-15 10:17:11
000012019037300262020-05-15 10:16:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 42020-05-15 10:17:17
000012019037300272020-05-15 10:16:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 52020-05-15 10:17:24
000012019037300282020-05-18 10:59:02ДРУГООбявление за възложена поръчка по обособени позиции №№ 6, 10, 17 и 19Обявление за възложена поръчка по обособени позиции №№ 6, 10, 17 и 192020-05-18 10:59:09