гр. Варна 9003,
ул."Първи май" № 40, ПК 152
тел. 052 370486
е-поща office@io-bas.bg
www.io-bas.bg

Възложител: Институт по Океанология - БАН Варна
Име: Класов ремонт на НИК "Академик"
Описание: Класов ремонт на научно-изследователски кораб "Академик"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000100022016-12-23 22:19:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура за обществена поръчка - Класов ремонт на НИК "Академик"2016-12-23 22:55:49
000012016000100032016-12-23 22:19:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка - Класов ремонт на НИК "Академик"2016-12-23 22:55:50
000012016000100042016-12-23 22:55:10документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-12-23 22:55:51
000012016000100062017-01-23 14:20:52ДРУГОЗапитване по документацията за участиеЗапитване по документацията за участие2017-01-23 14:21:04
000012016000100072017-01-23 14:24:03ДРУГООтговор на запитване по документациятаОтговор на запитване по документацията2017-01-23 14:24:10
000012016000100082017-01-27 17:58:55ДРУГОЗапитване по документацията за участиеЗапитване по документацията за участие2017-01-27 17:59:02
000012016000100092017-01-31 13:33:19ДРУГОРЕШЕНИЕ за прекратяване на Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.110, ал.1, т.5 и т.9, във връзка с чл.22, ал.1, т.8 и ал.5 и чл.108, ал.4 от ЗОПРЕШЕНИЕ за прекратяване на Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка2017-01-31 13:34:24
000012016000100112017-04-03 14:41:21ДРУГООбявление за възложена поръчка – невъзлагане (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)Обявление за възложена поръчка – невъзлагане (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)2017-04-03 14:41:29