МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ СТЕЛАЖИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ В СУТЕРЕНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
Описание: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ СТЕЛАЖИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ В СУТЕРЕНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023200012019-08-07 11:03:12ДРУГО – без документЛинк към обществената поръчка в РОП на АОПhttp://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D3337313933362019-08-07 11:13:04
000012019023200022019-08-07 11:12:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение Р-17 за профил2019-08-07 11:13:04
000012019023200032019-08-07 11:12:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка за профил2019-08-07 11:13:05
000012019023200042019-08-07 11:12:00документация за участие в процедуритееЕЕДОП2019-08-07 11:13:05
000012019023200052019-08-07 11:12:00документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-08-07 11:13:06
000012019023200062019-08-07 11:12:00документация за участие в процедуритеПлан на обзавеждането2019-08-07 11:13:06
000012019023200072019-08-07 11:12:00документация за участие в процедуритеДокументация за профил2019-08-07 11:13:07
000012019023200082019-08-07 11:12:00документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-08-07 11:13:07
000012019023200102019-08-07 11:12:00документация за участие в процедуритеКоличествена сметка2019-08-07 11:13:08
000012019023200112019-08-07 11:12:00ДРУГОДекларация по ЗМИП, която се представя преди сключване на договор от определения за изпълнителДекларация по ЗМИП, която се представя преди сключване на договор от определения за изпълнител2019-08-07 11:13:09
000012019023200122019-08-07 11:12:00ДРУГОДекларация по ЗМИП, която се представя преди сключване на договор от определения за изпълнителДекларация по ЗМИП, която се представя преди сключване на договор от определения за изпълнител2019-08-07 11:13:09
000012019023200132019-08-07 11:12:00документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-08-07 11:13:09
000012019023200142019-08-23 15:26:46разяснения по условията на процедуратаРазяснения по постъпили запитвания 2019-08-23 15:29:45
000012019023200152019-08-30 14:03:29разяснения по условията на процедуратаРазяснение по постъпило запитване2019-08-30 16:55:08
000012019023200162019-08-30 14:34:37разяснения по условията на процедуратаПриложение към отговорПриложение към тоговор2019-08-30 16:55:13
000012019023200172019-09-03 16:19:27разяснения по условията на процедуратаРазяснение изх. № 33-00-868/03.09.2019 г.2019-09-03 16:20:20
000012019023200182019-10-09 14:20:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-10-09 14:27:45
000012019023200192019-10-09 14:20:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 2019-10-09 14:28:36
000012019023200202019-12-16 16:59:27ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ2019-12-16 17:00:36
000012019023200212020-01-08 13:50:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи № 3 и № 4 от работата на комисията 2020-01-08 13:52:53
000012019023200222020-01-08 13:50:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен доклад от работата на комисията 2020-01-08 13:55:04
000012019023200232020-01-08 13:50:33решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за класиране на участниците и избор на изпълнител 2020-01-08 13:56:00
000012019023200242020-03-27 11:23:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД11-03-12/17.03.2020 г.2020-03-27 11:24:00
000012019023200252020-03-27 11:23:06ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-27 11:24:09
000012019023200262020-03-27 12:39:58ДРУГО – без документНа основание чл. 102, ал.1 от ЗОП и във връзка с приложена декларация за конфиденциалност от участника относно част „Техническа оферта“ към предложението за изпълнение на обществената поръчка, възложителят не публикува въпросната информация, като съдържаща търговска тайна.На основание чл. 102, ал.1 от ЗОП и във връзка с приложена декларация за конфиденциалност от участника относно част „Техническа оферта“ към предложението за изпълнение на обществената поръчка, възложителят не публикува въпросната информация, като съдържаща търговска тайна.2020-03-27 12:40:39