1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Зареждане с горива на автомобилите на Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане
Описание: Зареждане с горива на автомобилите на Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 303402.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001400022015-02-24 15:24:14Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 16 от ЗОП за освободена гаранция за изпълнение на договора.2015-02-24 16:39:04
000012015001400032015-02-24 15:24:14Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договора2015-02-24 16:39:04
000012015001400042015-02-24 15:37:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за датата и основанието за приключване на договора по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП2015-02-24 16:39:05
000012015001400042015-02-24 16:41:00Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 44 ал. 9 от ЗОП вр. чл. 7 ал. 4 от ППЗОП за изпълнението на договор с Петрол АД2015-02-24 16:41:25
000012015001400052016-02-15 11:46:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договора.2016-02-15 11:46:45