1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене
Описание: Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене по следните обособени позиции: 1. Хлебни изделия и производни; 2. Мляко и млечни продукти; 3. Месо и месни продукти, риба, яйца; 4. Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни, кореноплоди ; 5. Консерви, сухи бобени и зърнени храни; 6. Различни хранителни продукти.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 499324.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001700012015-03-19 15:57:34ДРУГОИнформация по чл. 44 ал. 9 от ЗОП вр. чл. 7 ал. 4 от ППЗОП за изпълнението на договор с ЕТ Нове Инженеринг- Антон Антонов от 2011.Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка2015-03-19 16:00:50
000012015001700022015-03-19 15:57:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б ал.2 т.15 ЗОП за приключване на договор с ЕТ Нове Инженеринг - Антон Антонов за "Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене" от 20112015-03-19 16:00:51
000012015001700032015-03-19 15:57:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б ал.2 т.16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнението на договора.2015-03-19 16:00:51