1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Периодична доставка на мляко и млечни продукти по предварителни заявки за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене съгласно спецификация и изисквания на Възложителя
Описание: Периодични доставки на мляко и млечни продукти по предварителни заявки за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 91901.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001800012015-03-19 15:35:45ДРУГОИнформация по чл. 44 ал. 9 от ЗОП вр. чл. 7 ал. 4 от ППЗОП за изпълнението на договор с ЕТ Нове Инженеринг- Антон АнтоновИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка2015-03-19 15:36:56
000012015001800022015-03-19 15:35:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за приключване на договор по чл.22б ал.2 т.15 ЗОП с ЕТ Нове инженеринг - Антон Антонов за "Периодична доставка на мляко и млечни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене".2015-03-19 15:36:56
000012015001800032015-03-19 15:35:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б ал.2 т.16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнението на договора.2015-03-19 15:36:56