1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Периодични доставки на хранителни продукти по предварителна заявка и спецификация за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене за срок от 24 (двадесет и четири)
Описание: Периодични доставки на хранителни продукти по предварителна заявка и спецификация за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене за срок от 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора, по следните обособени позиции: 1. Хлебни изделия и производни; 6. Различни хранителни продукти. Място за изпълнение на поръчката: Община Белене Гр. Белене - Домашен Социален Патронаж, ОДЗ "Мечта", ОДЗ "Бодра смяна", ОДЗ "Знаме на мира", ОУ "Васил Левски", СОУ "Димчо Дебелянов";
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 564626.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001900012015-03-24 10:26:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №31 /30.06.2014г. за Обособена позиция №: 1 :"Хлебни изделия и производни" с „Евелин Комерс” ООД, гр. Плевен2015-03-24 14:44:43
000012015001900022015-03-24 10:40:22ДРУГОИнформация по чл.44 ал.1 от ЗОП за сключен договор с Евелин Комерс ООД за об. поз.1Обявление за възложена поръчка2015-03-24 14:44:43
000012015001900032015-03-24 11:25:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №32/30.06.2014г. за Обособена позиция №6:"Различни хранителни продукти" с „Евелин Комерс” ООД, гр. Плевен2015-03-24 14:44:44
000012015001900042015-03-24 13:40:24ДРУГОИнформация по чл.44 ал.1 от ЗОП за сключен договор с Евелин Комерс ООД за об. поз.6Обявление за възложена поръчка2015-03-24 14:44:44
000012015001900072015-03-24 14:43:14ДРУГОПубликация в Официалния вестник на ЕС на обявлението за възложена поръчка за поз.1Обявление за възложена поръчка2015-03-24 14:44:45
000012015001900082015-03-24 14:43:14ДРУГОПубликация в Официалния вестник на ЕС на обявлението за възложена поръчка за поз.6Обявление за възложена поръчка2015-03-24 14:44:45
000012015001900072015-06-12 19:07:23Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания м.май 2015 по договор №31/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 12015-06-12 19:08:26
000012015001900092015-06-12 19:09:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания м.май 2015 по договор №32/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 62015-06-12 19:11:31
000012015001900102015-06-15 10:33:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания м.май 2015 по договор №31/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 12015-06-15 10:34:09
000012015001900112015-06-15 10:35:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания м.май 2015 по договор №32/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 62015-06-15 10:36:11
000012015001900132015-06-29 14:56:48Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания от началото на 2015 г. по договор №31/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 12015-06-29 14:58:49
000012015001900132015-06-29 14:58:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания от началото на 2015 г. по договор №32/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 62015-06-29 14:59:07
000012015001900142015-06-29 15:22:23ДРУГОЗаявление за прекратяване на договори за обществени поръчкиИскане за прекратяване на договор от страна на Хранителни стоки-Плевен2015-06-29 16:48:40
000012015001900152015-06-29 16:11:27допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиСпоразумение от 20.01.2015г. за прекратяване на договор за обществена поръчка №34/07.07.2014г. с Хранителни стоки-Плевен АД за доставка на храни по об. позиция №22015-06-29 16:48:36
000012015001900172015-06-29 16:11:27допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиСпоразумение от 21.01.2015г. за прекратяване на договор за обществена поръчка №35/07.07.2014г. с Хранителни стоки-Плевен АД за доставка на храни по об. позиция №32015-06-29 16:48:32
000012015001900182015-06-29 16:11:27допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиСпоразумение от 20.01.2015г. за прекратяване на договор за обществена поръчка №36/07.07.2014г. с Хранителни стоки-Плевен АД за доставка на храни по об. позиция №42015-06-29 16:48:29
000012015001900192015-06-29 16:11:27допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиСпоразумение от 21.01.2015г. за прекратяване на договор за обществена поръчка №37/07.07.2014г. с Хранителни стоки-Плевен АД за доставка на храни по об. позиция №52015-06-29 16:48:25
000012015001900192015-06-29 16:47:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПСправка за освободените гаранции за изпълнение на договори с Хранителни стоки-Плевен АД2015-06-29 16:48:22
000012015001900202015-07-23 18:37:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор №32/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 62015-07-23 18:37:32
000012015001900212015-07-23 18:37:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор №31/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 12015-07-23 18:37:37
000012015001900222015-09-11 17:32:43Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор №32/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 62015-09-11 17:32:49
000012015001900232015-12-28 09:45:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор №32/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 62015-12-28 09:45:39
000012015001900242015-12-28 09:45:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания по договор №31/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 12015-12-28 09:45:44
000012015001900252016-02-15 11:01:29Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по договори за периодична доставка на храни с Евелин Комерс - поз.1 и поз.62016-02-15 11:01:36
000012015001900262016-03-15 11:42:03Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършени плащания по договор №32/30.06.2014г. - Евелин Комерс ООД, об. позиция 62016-03-15 11:42:09