Община Сатовча

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019007890916682019-08„Ремонт на настилка на улици в село Слащен, община Сатовча, област Благоевград: - Улица от О.Т.223 до О.Т.227 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.186 през О.Т.189 до О.Т.9 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.1 до О.Т.114 по плана на село Слащен: - Улица от О.Т.32 през О.Т.104, О.Т.103 до О.Т.100 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.94 до О.Т.127 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.206 до О.Т.217 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.179 до О.Т.185 по плана на село Слащен - Улица от О.Т.8 до О.Т.10 по плана на село Слащен”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена133333.3345000000, 45233252BG4132019-08-21 16:55:282019-09-02 17:00:002019-08-21 17:00:47133333.33
000012019007890910242019-07„Избор на изпълните за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на с. Сатовча, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена88655.7845000000, 45212200BG4132019-08-02 15:43:212019-08-16 17:00:002019-08-02 15:49:5088655.78
000012019007500637-2019-00032019-06„Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01 „Социално – икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 със следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни кампании“, Обособена позиция №2:„Организиране и провеждане на обучения тренинги и психологически консултации“ и Обособена позиция №3: „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена84469.40800000000-4, до 80660000-8, 79951000-5, 79952000-2BG4132019-07-04 16:17:432019-07-23 17:00:002019-07-04 16:24:4184469.40
000012019007790894032019-05Доставка на 1000 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 годинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена58333.3303413000BG4132019-06-20 11:17:512019-07-05 17:00:002019-06-20 11:23:1758333.33
000012019007790889352019-04„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена54558.9379400000, 71541000BG4132019-06-06 18:05:362019-06-21 17:00:002019-06-06 18:10:0254558.93
000012019007200637-2019-00022019-03„Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01 „Социално – икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 със следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни кампании“, Обособена позиция №2:„Организиране и провеждане на обучения тренинги и психологически консултации“ и Обособена позиция №3: „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги прекратена84469.40800000000-4, до 80660000-8, 79951000-5, 79952000-2BG4132019-05-29 13:40:362019-06-17 17:00:002019-05-29 13:50:1384469.40
000012019007490885422019-02„Доставка на 350 куб.м. широколистна дървесина (букови или дъбови) и 650 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 година” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена60000.0003413000BG4132019-05-27 13:55:242019-06-07 17:00:002019-05-27 14:00:3260000.00
000012019007000637-2019-00012019-01„Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община Сатовча”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена242000.0015800000, 39831000BG4132019-05-20 14:02:562019-06-10 17:00:002019-05-20 14:09:07242000.00
000012019006890834032018-13Изграждане на „Физкултурен салон в УПИ І, кв.17, село Кочан“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена269500.0045000000, 45210000, 45212200BG4132018-11-22 15:13:072018-12-07 17:00:002018-11-22 15:21:00269500.00
000012018006790824322018-12Изграждане на „Физкултурен салон в УПИ І, кв.17, село Кочан“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена269500.0045000000, 45210000, 45212200BG4132018-10-26 16:18:442018-11-12 17:00:002018-10-26 16:31:55269500.00
000012018006300637-2018-00082018-11Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2018 – 2019 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена93667.0014211000, 90620000, 90630000BG4132018-09-20 13:15:592018-10-11 17:00:002018-09-20 13:20:4593667.00
000012018006200637-2018-00072018-10Възлагане на обществена услуга за пътнически превоз по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на община Сатовча.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена120768.0060112000BG4132018-07-31 14:07:492018-09-04 17:00:002018-07-31 14:15:18120768.00
000012018006100637-2018-00062018-09„Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар Плетена – ПИ – 054026, землище на село Плетена, община Сатовча“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена403128.5245332200BG4132018-07-30 16:46:142018-08-27 17:00:002018-07-30 17:00:12403128.52
000012018005400637-2018-00052018-08Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работна“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена126765.6971000000, 79420000, 71320000, 71240000, 71248000BG4132018-06-14 09:55:012018-07-05 17:00:002018-06-14 10:26:49126765.69
000012018005300637-2018-00042018-07Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена220000.0015800000, 39831000BG4132018-06-12 15:03:392018-07-03 17:00:002018-06-12 15:11:14220000.00
000012018005200637-2018-00032018-06Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча“, включваща 5 (пет) обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG2114/ІІІ-197, Гоце Делчев - Сатовча/-Граница община/Гърмен-Сатовча/-Крибул-/ІІІ-1972/-участък от км.2+500 до км.6+469,71 на територията на община Сатовча” 2. Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG1270/ІІІ-1972, Вълкосел-Фъргово/-Слащен-Туховища-Годешево от км 9+400 до км 12+934,40" на територията на община Сатовча” 3. Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG 1276/ІІІ-197/ -о.п.Сатовча/ ІІІ-197 км 0+000 до км 2+936,56 на територията на община Сатовча” 4. Обособена позиция № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: BLG1273/ІІІ-197, Сатовча - Доспат/-Кочан – Ваклиново/-участък от км. 0+000 до км. 6+805 на територията на община Сатовча” 5. Обособена позиция № 5 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG 1272/ІІІ-197, Гоце Делчев-Сатовча/-Плетена/-участък от км. 0+000 до км. 1+924,64 на територията на община Сатовча” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена5630786.1445233120BG4132018-05-23 17:49:482018-06-27 17:00:002018-05-23 18:12:355630786.14
000012019007490764242018-05Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена54558.9379400000, 71541000BG4132018-05-23 15:05:472018-05-30 17:00:002018-05-23 15:35:1254558.93
000012018006390763852018-04„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена54560.0071521000BG4132018-05-22 16:54:292018-05-29 17:00:002018-05-22 17:03:4054560.00
000012018004900637-2018-00022018-03„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Сатовча на следните обекти: 1.1. „Реконструкция на улици в село Вълкосел, община Сатовча: Улица от О.Т.256 през О.Т.228 до О.Т. 233 до О.Т.74; Улица от О.Т.45 през О.Т.112 до О.Т.204 и Улица от О.Т.199 до О.Т.204“ 1.2. „Реконструкция на улици в село Слащен, община Сатовча: Улица от О.Т.31 до О.Т.83 и Улица от О.Т.83 до О.Т.82“ 1.3. „Реконструкция на улици в село Сатовча, община Сатовча: Улица от О.Т.211 през О.Т.201,О.Т.225,О.Т.228 до О.Т.212“ 1.4. „Реконструкция на улици в село Годешево, община Сатовча: Улица от О.Т.111 до О.Т.13“ 1.5. „Реконструкция на улици в село Кочан, община Сатовча: Улица от О.Т.52 до О.Т.100“ 1.6. „Реконструкция на улици в село Плетена, община Сатовча: Улица от О.Т.53 до 55; Улица от О.Т.97 през О.Т.61 до О.Т.31” Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Изграждане, реконструкция и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Сатовча, община Сатовча“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена90000.0071000000, 79420000BG4132018-05-04 14:40:202018-05-25 17:00:002018-05-04 14:50:3690000.00
000012018006190756112018-02Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения: 1) „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Сатовча“ 2) „Изграждане, реконструкция и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Сатовча, община Сатовча“ 3) „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следния обект: СУ "Христо Смирненски" – село Кочан“ по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена15000.0071541000BG4132018-05-03 11:48:422018-05-10 17:00:002018-05-03 11:59:3615000.00
000012018004700637-2018-00012018-01Доставка на 585 куб.м. широколистна дървесина (букови или дъбови) и 900 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2018 – 2019 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена81563.0003413000BG4132018-03-14 11:56:142018-04-04 17:00:002018-03-14 12:03:3281563.00
000012017004600637-2017-00062017-07Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2017 – 2018 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена77166.6790620000, 90630000, 14211000BG4132017-09-18 14:33:362017-10-09 17:00:002017-09-18 14:38:1077166.67
000012017004500637-2017-00052017-06Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрутиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена455775.0060130000BG4132017-09-08 16:33:332017-09-25 17:00:002017-09-08 16:39:06455775.00
000012017004400637-2017-00042017-05Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2017 – 2018 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена91155.0060130000BG4132017-08-22 14:15:432017-09-01 17:00:002017-08-22 14:21:0091155.00
00001201700449066959, 90672652017-04Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2017 – 2018 годинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена69500.0060130000BG4132017-08-04 11:38:502017-08-17 17:00:002017-08-04 11:45:3969500.00