Омбудсман на Република България

Възложител: Омбудсман на Република България
Име: Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-001 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване на видеоклип за популяризиране на проект “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“; Обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на различни по размер онлайн банери
Описание: „Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-001 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване на видеоклип за популяризиране на проект “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“; Обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на различни по размер онлайн банери
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 21600.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019000900012019-12-03 13:33:23обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-12-03 13:37:56
000012019000900022019-12-03 13:33:23ДРУГОДокументация 1 страницаДокументация 1 страница2019-12-03 13:37:56
000012019000900032019-12-03 13:33:23ДРУГОДокументацияДокументация2019-12-03 13:37:57
000012019000900042019-12-03 13:33:23ДРУГОДокументация рекламниДокументация рекламни2019-12-03 13:37:57
000012019000900052019-12-03 13:33:23ДРУГОЦеново предложениеЦеново предложение2019-12-03 13:37:58
000012019000900062019-12-03 13:33:23ДРУГОДекларация Обр. 6 рекламниДекларация Обр. 6 рекламни2019-12-03 13:37:58
000012019000900072019-12-03 13:33:23ДРУГОДекларация обр.2 рекламниДекларация обр.2 рекламни2019-12-03 13:37:59
000012019000900082019-12-03 13:33:23ДРУГОДекларация обр.3 рекламниДекларация обр.3 рекламни2019-12-03 13:37:59
000012019000900092019-12-03 13:33:23ДРУГОДекларация обр.4 рекламниДекларация обр.4 рекламни2019-12-03 13:38:00
000012019000900102019-12-03 13:33:23ДРУГОДекларация обр.11 рекламниДекларация обр.11 рекламни2019-12-03 13:38:00
000012019000900112019-12-03 13:33:23ДРУГОДекларация обр.5Декларация обр.52019-12-03 13:38:00
000012019000900122019-12-03 13:33:23ДРУГОДокументация рекламниДокументация рекламни2019-12-03 13:38:01
000012019000900132019-12-03 13:33:23ДРУГОЕкспертиЕксперти2019-12-03 13:38:01
000012019000900142019-12-03 13:33:23ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2019-12-03 13:38:02
000012019000900152019-12-03 13:33:23ДРУГОПроект договор ОП1Проект договор ОП12019-12-03 13:38:02
000012019000900162019-12-03 13:33:23ДРУГОПроект договор ОП2 оп1-01Проект договор ОП2 оп1-012019-12-03 13:38:03
000012019000900172019-12-03 13:33:23ДРУГОПроект договор ОП2 1-01Проект договор ОП2 1-012019-12-03 13:38:03
000012019000900182019-12-03 13:33:23ДРУГОСписък услугиСписък услуги2019-12-03 13:38:04
000012019000900192019-12-03 13:33:23ДРУГОТехническо предложение обр.9Техническо предложение обр.92019-12-03 13:38:04
000012019000900202019-12-03 13:33:23ДРУГОТехническо предложение обр.9аТехническо предложение обр.9а2019-12-03 13:38:04
000012019000900212019-12-03 13:35:55ДРУГОЗаявление рекламниЗаявление рекламни2019-12-03 13:38:05