Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: изпълнение на строеж "Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково, участък Първомай-Бяла река
Описание: изпълнение на строеж "реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Буково, участък Първомай - Бяла река
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 210000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005200012017-08-31 10:45:47обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2017-08-31 10:47:03
000012017005200022017-08-31 10:45:47документация за участие в процедуритедокументация2017-08-31 10:47:03
000012017005200032017-08-31 10:45:47документация за участие в процедуритетехническа спецификация2017-08-31 10:47:04
000012017005200042017-08-31 10:45:47документация за участие в процедуритеинвестиц проект2017-08-31 10:47:04
000012017005200052017-08-31 10:45:47документация за участие в процедуритепроект на договор2017-08-31 10:47:05
000012017005200062017-08-31 10:45:47документация за участие в процедуритеобразци2017-08-31 10:47:05
000012017005200072017-08-31 10:45:47документация за участие в процедуритеобразец 9.1-ксс2017-08-31 10:47:05
000012017005300082017-08-31 11:09:16ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строеж „ Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река „ Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП2017-08-31 11:09:45
000012017005300092017-09-08 14:04:56разясненията по документациите за участиеразяснение 12017-09-08 14:05:23
000012017005300102017-09-08 14:10:31разясненията по документациите за участиеобразец2017-09-08 14:10:36
000012017005300122017-09-21 08:53:15ДРУГОсъобщениесъобщение удължаване срок2017-09-21 08:53:56
000012017005300122017-10-04 16:09:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхprotokol2017-10-04 16:10:10
000012017005300132017-10-12 11:42:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2017-10-12 11:42:32
000012017005300142017-10-12 11:42:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдокументи към договора2017-10-12 11:42:36