Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: 1) „Изготвяне на работен проект в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21 Май 2001 г. и упражняване на авторски надзор по време на СМР за „Реконструкция на улици в гр.Първомай” 2) „Изработване на инвестиционен проект по части за въвеждане на енергоспестяващи мерки за сграда в експлоатация и упражняване на авторски надзор”.
Описание: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: 1) „Изготвяне на работен проект в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21 Май 2001 г. и упражняване на авторски надзор по време на СМР за „Реконструкция на улици в гр.Първомай” 2) „Изработване на инвестиционен проект по части за въвеждане на енергоспестяващи мерки за сграда в експлоатация и упражняване на авторски надзор”.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 128000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006000012018-05-28 14:36:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-05-28 15:05:32
000012018006000022018-05-28 14:37:24решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за откриване на процедура2018-05-28 15:05:32
000012018006000032018-05-28 14:39:44документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 2018-05-28 15:05:33
000012018006000042018-05-28 14:42:06документация за участие в процедуритеОбразци на документи за участие в процедурата2018-05-28 15:05:33
000012018006000052018-05-28 14:43:13документация за участие в процедуритеОбразец на ЕЕДОП2018-05-28 15:05:34
000012018006000062018-05-28 14:44:06документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-05-28 15:05:35
000012018006000072018-05-28 14:45:19документация за участие в процедуритеТехническо задание по Обособена позиция № 12018-05-28 15:05:35
000012018006000082018-05-28 14:46:24документация за участие в процедуритеТехническо задание по Обособена позиция № 22018-05-28 15:05:36
000012018006000092018-05-28 14:59:42документация за участие в процедуритеПриложения към техническо задание по Обособена позиция № 22018-05-28 15:05:36
000012018006000102018-05-28 14:59:42документ2018-05-28 15:05:37
000012018006000112018-05-28 14:59:42документ2018-05-28 15:05:37
000012018006000122018-05-28 14:59:42документ2018-05-28 15:05:38
000012018006000132018-05-28 14:59:42документ2018-05-28 15:05:38
000012018006000142018-05-28 14:59:42документ2018-05-28 15:05:39
000012018006000152018-05-28 14:59:42документ2018-05-28 15:05:39
000012018006000162018-05-28 15:02:44документация за участие в процедуритеОбразци на документи за участие в процедурата2018-05-28 15:05:40
000012018006000172018-05-28 15:02:44документ2018-05-28 15:05:40
000012018006000182018-05-28 15:02:44документ2018-05-28 15:05:41
000012018006000192018-05-28 15:02:44документ2018-05-28 15:05:41
000012018006000202018-05-28 15:02:44документ2018-05-28 15:05:41
000012018006000212018-05-28 15:02:44документ2018-05-28 15:05:42
000012018006000222018-05-28 15:02:44документ2018-05-28 15:05:42
000012018006000232018-05-28 15:05:07документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-05-28 15:05:43
000012018006000242018-05-28 15:05:07документация за участие в процедуритеОбразец на ЕЕДОП2018-05-28 15:05:43
000012018006000252018-06-08 16:57:01разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията за участие2018-06-08 16:57:59