Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища с две обособени позиции : обособена позиция 1 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Бяла река-Православен обособена позиция 2 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река
Описание: Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища с две обособени позиции : обособена позиция 1 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Бяла река-Православен обособена позиция 2 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 199000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019010000012019-06-19 11:07:10обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2019-06-19 11:07:41
000012019010000022019-06-19 11:07:10ДРУГОобразци на документи2019-06-19 11:07:42
000012019010000032019-06-19 11:07:10ДРУГОобразциобразци на документи2019-06-19 11:07:42
000012019010000042019-06-19 11:07:10ДРУГОобразец КССобразци на документи2019-06-19 11:07:43
000012019010000052019-06-19 11:07:10ДРУГОтехн спецтехнически спецификации2019-06-19 11:07:43
000012019010000062019-06-19 11:07:10ДРУГОинв проекттехнически специф2019-06-19 11:07:44
000012019010000072019-06-19 11:07:10ДРУГОинвест проект Пътнатехнически спецификации2019-06-19 11:07:44
000012019010000082019-06-19 11:07:10ДРУГОпроект на договорпроект на договор2019-06-19 11:07:45
000012019010100092019-07-02 15:47:20ДРУГОсъобщение и информация до АОПсъобщение за удължаване срока за получаване на оферти2019-07-02 15:47:28
000012019010100102019-07-10 08:57:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол на комисията2019-07-10 08:57:49
000012019010100112019-07-17 16:52:53договор с приложения (процедури с ниска стойност)договор обособена позиция 12019-07-17 16:53:00
000012019010100122019-07-17 16:52:53договор с приложения (процедури с ниска стойност)договор обособена позиция 22019-07-17 16:53:07