Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Разширение на оптична система за измерване, изчисляване и регистриране в реално време на параметрите на движение на модели, използвани в Маневрено-мореходен басейн на ЦХА-Варна
Описание: Разширение на оптична система за измерване, изчисляване и регистриране в реално време на параметрите на движение на модели, използвани в Маневрено-мореходен басейн на ЦХА-Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 300000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019001600022019-05-02 09:38:32документация за участие в процедуритеОбразци и ЕЕДОП / Templates & ESPD2019-05-02 13:43:19
000012019001600032019-05-02 12:06:44документация за участие в процедуритеПокана и документация / Invitation & Documentation2019-05-02 13:43:19
000012019001600042019-05-02 13:41:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2019-05-02 13:43:20
000012019001600052019-05-28 11:35:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад и протоколи на комисията2019-05-28 11:35:11
000012019001600062019-05-28 11:36:56решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-05-28 11:37:10
000012019001600072019-07-08 10:47:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ193427/ 02.07.2019 г.2019-07-08 10:47:21
000012019001600082019-07-08 10:48:42ДРУГООбявление за възложена ОПОбявление за възложена ОП2019-07-08 10:48:47
000012019001600092019-10-28 14:50:10ДРУГООбявление за приключване на договор за ОПОбявление за приключване на договор за ОП2019-10-28 14:50:15