ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Текущ ремонт на улици в с. Черноглавци, с. Габрица и с. Борци, община Венец” с две обособени позиции:
Описание: „Текущ ремонт на улици в с. Черноглавци, с. Габрица и с. Борци, община Венец” с две обособени позиции: Обособена позиция №1„Текущ ремонт на улици в с. Черноглавци” и Обособена позиция №2„Текущ ремонт на улици в с. Габрица и с. Борци”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 352374.61 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009200012019-05-20 10:42:03решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2019-05-20 10:42:44
000012019009200022019-05-20 10:42:03решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-05-20 10:42:45
000012019009200032019-05-20 10:42:03документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2019-05-20 10:42:45
000012019009200042019-05-20 10:42:03ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-05-20 10:42:45
000012019009200052019-06-18 14:41:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2019-06-18 14:41:12
000012019009200062019-06-18 14:42:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2019-06-18 14:42:18
000012019009200072019-07-03 15:54:13ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2019-07-03 15:54:19
000012019009200082019-07-18 15:58:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2019-07-18 15:59:05
000012019009200092019-07-18 16:00:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №4 на комисията2019-07-18 16:00:13
000012019009200102019-07-18 16:00:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №5 на комисията2019-07-18 16:01:00
000012019009200112019-07-18 16:02:02решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2019-07-18 16:02:09
000012019009200122019-08-22 16:06:15ДРУГОРешение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка - ОП 2Решение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка - ОП 22019-08-22 16:06:22
000012019009200132019-08-28 15:29:05ДРУГООбявление за възложена поръчка - ОП 1Обявление за възложена поръчка - ОП 12019-08-28 15:29:11
000012019009200142019-08-28 15:31:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 12019-08-28 15:31:48
000012019009200152019-09-19 15:53:49ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 1Обявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 12019-09-19 15:53:59
000012019009200162019-09-19 15:53:49допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение - ОП 12019-09-19 15:54:05
000012019009200182019-09-30 15:54:14ДРУГООбявление за възложена поръчка - ОП 2Обявление за възложена поръчка - ОП 22019-09-30 15:54:21
000012019009200192019-09-30 15:56:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 22019-09-30 15:56:36
000012019009200202019-10-11 17:15:53ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 2Обявление за изменение на договор за обществена поръчка - ОП 22019-10-11 17:16:54
000012019009200222019-10-11 17:15:53допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение - ОП 22019-10-11 17:16:05
000012019009200232019-10-15 16:20:24ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 1Обявление за приключен договор - ОП 12019-10-15 16:20:30
000012019009200242019-10-28 15:03:57ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 2Обявление за приключен договор - ОП 22019-10-28 15:04:04